adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Prezentarea generala a instituției

Laboratorul Central Fitosanitar are o istorie ce începe din 1953 cînd în cadrul Ispectoratului pentru protecția plantelor a fost creat laboratorul de carantină fitosanitară. Pe parcursul anilor această entitatea a suferit mai multe procese de reorganizare și în prezent este o instituție publică, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor exercită funcția de fondator. Laboratorul Central Fitosanitar, în continuare LCF IP, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, are autonomie financiară și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.

Laboratorul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prevederile prezentului Statut.

Activitatea Laboratorului este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

Laboratorul are misiunea de a coordona şi de a organiza activităţile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă stabilite de Statutul său.

Laboratorul este desemnat în calitate de laborator național de referință pentru domeniile sale de competență.

Domeniile de competență ale Laboratorului sînt următoarele:
1) Verificarea și identificarea stării fitosanitare, protecției și nutriției plantelor, fertilității solului;
2) Verificarea a reziduurilor de pesticide în plante și produsele vegetale;
3) Verificarea calității materialului semincer și săditor, a calității produselor agroalimentare și a produselor
implicate în agricultura ecologică;
4) Acordarea serviciilor de testare privind inofensivitatea produselor din domeniile sale de competență;
5) Alte domenii atribuite prin actele normative, inclusiv actele fondatorului, în competența Laboratorului.

Laboratorul Central Fitosanitar înglobează mai multe laboratoare de încercări pentru a oferi clienților săi cel mai vast spectru de servicii in domeniul testarii producției de origine vegetală.

• Laboratoarele aplică cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2018
• Specialistii din cadrul laboratoarelor au fost instruiti in diverse laboaratoare de referinta din: Polonia, Romania, Israel, Cehia, Italia, Austria, Federatia Rusa) si au participat la diverse PT/ILS, confirmari de rezultat cu: ANSES, BIPEA, Franta, FAPAS UK, Slovenia, LCF, IISPV Romania;
• Metodele utilizate sunt acreditate de catre Centrul National de acreditare MOLDAC;
• Instituția colaboreaza cu diverse institutii stiintifice, universitati din tara si peste hotare.

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult