adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Reguli de prestare a serviciilor

Serviciile de laborator pot fi solicitate de către autoritate de stat, agent economic sau persoană fizică. La solicitarea unei încercări de laborator este obligatoriu de îndeplinit Cererea de analiză privind efectuarea încercărilor de laborator. 

Cererile includ informația  necesară despre proba supusă încercării și datele pentru eliberarea Raportului de încercări.

În atentia beneficiarilor de servicii!!! ( spre citire)

În dependență de specificul încercărilor modelul cererilor sunt diferite:

Formularul F-17-pentru carantina fitosanitara, reziduuri de peticide și nitrați, biologie moleculară (spre descărcare)

Formularul F-16- pentru calitatea produselor (spre descărcare)

• Formularul F-5- pentru testarea si certificarea materialului semincier (spre descărcare)

Drept urmare a analizei cererii și convenirii cu clientul asupra condițiilor de satisfacere a cererii, Laboratorul încheie Contract de prestări servicii, în care sunt reflectate obligațiunile și drepturile părților contractuale.

Contract pentru prestarea serviciilor de laborator (spre descărcare)

În cazul cînd solicitarea este de o singură dată, precum și în cazul solicitărilor provenite din controlul oficial,  la importul produselor de origine vegetală contractul poate fi înlocuit cu cererea de analiză și/sau cu procesul verbal de prelevare a probelor care este completat de inspectorii ANSA.

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult