adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Calitatea Produselor

Laboratorul Calitatea Producției

Laboratorul determină indici de calitate în următoarele produse:

• cereale şi produse derivate
• culturi oleaginoase (floarea soarelui, rapiţă, soie, in)
• materie primă pentru nutreţuri (şrot, macuh, făină de peşte, făină de carne şi oase, produse proteice) şi nutreţuri
• uleiuri vegetale

Indicii de calitate:

• organoleptica (aspect, culoare, gust, miros)
• umiditate
• impurităţi
• greutatea hectolitrică
• gluten umed
• indice de cădere
• infestarea
• cenuşă
• aciditate

Încercări Chimice

Se efectueaza determinarea indicilor de calitate și inofensivitate la produse vegetale.
Indicii de calitate:

• proteina
• conţinutul de ulei
• celuloza
• cenuşa
• ureaza
• aciditatea
• indicele peroxidic
• impurităţi negrase insolubile
• substanţe fosforate

Determinarea Micotoxinelor (Indicii de inofensivitate) : 

• Aflatoxina B1
• Aflatoxina totală (B1, B2; G1, G2)
• Deoxinivalenol

Pentru analiză nu există o anumită acceptabilitate tehnică deoarece fiecare probă intrată în laborator este supusă încercărilor. Se ia în considerare doar cantitatea care se necestiă a fi de 2 kg pentru probele solide (porumb, grîu, floarea soarelui, șrot) și 1 L pentru probele lichide (ulei).

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult