adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Anunțuri

Descrierea paginii de blog

Evaluarea laboratorului de încercări din cadrul I.P. „Laboratorului Central Fitosanitar”

Evaluarea laboratorului de încercări din cadrul I.P. „Laboratorului Central Fitosanitar”

În data de 21-22 februarie 2024  echipa Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat  evaluarea  asistată, planificată, la faţa locului a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCF” în scop de supraveghere anuală a acestuia pe  domeniile  sale de activitate şi a extinderii domeniului  Detecția organismelor modificate genetic prin metoda PCR Real Time.

Echipa de evaluatori , avînd în componenţă doamna Natalia Şapoval MOLDAC, evaluator,  doamna Valentina Rusu, şef laborator SA “Franzeluţa “ evaluator ethnic, doamna Lidia Tumanova  Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor, evaluator tehnic şi  doamna Olha Haidei Institutul de Stat de cercetări ştiiţifice de diagnostic de laborator veterinară şi expertiză sanitară (SSRILDVSE) expert ethnic, și-a desfășurat activitatea sub conducerea dnei Larisa BOBOC, evaluator-șef.

În cadrul misiunii de evaluare, echipa de evaluare a verificat nivelul de corespundere a competenței laboratorului de încercări cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări, fapt ce presupune supravegherea externă a respectării de către personalul laboratorului a principiilor de imparțialitate și confidențialitate cerute de documentul de referință, corectitudinea efectuării încercărilor de laborator, conformitatea documentelor sistemului de management al laboratorului.

În urma evaluării efectuate, echipa MOLDAC a constatat că activitățile desfășurate de laboratorul de încercări din cadrul instituției îndeplinesc în totalitate cerințele de acreditare, iar personalul implicat în procesele de lucru întrunește competențele necesare și conformarea deplină  și continuu cerințele standardului de referință și ale altor standarde aplicable metodelor de încercări, în paralel cu satisfacerea  doleanțelor  benefeciarilor de servicii ai I.P. „LCF” .

Administraţia şi colectivul I.P. „LCF” își exprimă gratitudinea echipei MOLDAC pentru  analiza detaliată și exigentă a activității  pentru  abordarea pozitivă, profesionistă și profundă a activității laboratorului de încercări al instituției, precum și pentru propunerile de îmbunătăţire propuse,  care cu siguranță vor ajuta la înregistrarea pe viitor  a noi performanţe.

I.P. „LCF” va  continua să depună toate eforturile  pentru a-şi  menţine și îmbunătăți competenţele sale analitice!

 

 

 

 

 

 

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult