adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Anunțuri

Descrierea paginii de blog

Evaluarea laboratorului de încercări din cadrul I.P. „Laboratorului Central Fitosanitar”

În data de 21 februarie 2023  echipa Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat  evaluarea  asistată, planificată, a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCF” în scop de supraveghere anuală a acestuia pe  domeniile  sale de activitate.

Echipa de evaluator ai MOLDAC, avînd în componentă 4 evaluatori tehnici, și-a desfășurat activitatea sub conducerea dnei Larisa BOBOC, evaluator-șef.

Echipa MOLDAC, pe parcursul supravegherii au fost, la rindul său, supuşi re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA –  organism desemnat de către Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel European, activitate coordonată de evaluatorul extern din partea EA(Cooperarea europeana pentru Acreditare), doamna Rodonthea  KONIOTOU.

În cadrul misiunii de evaluare, echipa de evaluare a verificat la fața locului nivelul de corespundere a competenței laboratorului de încercări cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări, fapt ce presupune supravegherea externă a respectării de către personalul laboratorului a principiilor de imparțialitate și confidențialitate cerute de documentul de referință, corectitudinea efectuării încercărilor de laborator, conformitatea documentelor sistemului de management al laboratorului.

Rezultatele misiunii de evaluare au demonstrat că activitățile desfășurate de laboratorul de încercări din cadrul instituției îndeplinesc în totalitate cerințele de acreditare, iar personalul implicat în procesele de lucru întrunește competențele necesare și aplică în mod conform și continuu cerințele standardului de referință și ale altor standarde aplicable metodelor de încercări, în paralel cu satisfacerea  doleanțelor  benefeciarilor de servicii ai I.P. „LCF” .

Administraţia şi colectivul I.P. „LCF” își exprimă gratitudinea echipei MOLDAC pentru spiritul de cooperare manifestat în timpul evaluării, abordarea pozitivă, profesionistă și profundă a activității laboratorului de încercări al instituției, precum și pentru propunerile de îmbunătăţire propuse,  care cu siguranță vor ajuta la sporirea eficienței laboratorului și instituției.

I.P. „LCF” va  continua să depună toate eforturile  pentru a-şi  menţine și îmbunătăți competenţele sale analitice!

 

 

Poză  preluată de pe  https://acreditare.md/re-evaluarea-paritara-la-nivel-de-omologi/

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult