adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Carantina Fitosanitară

Laboratorul Carantina Fitosanitară efectuează tot spectrul de încercări pentru determinarea stării fiosanitare a plantelor, produselor de origine vegetală pentru depistarea organismelor de carantină și non-carantină fitosanitară.Se efectuează încercări pentru depistarea dăunătorilor, virușilor, bacteriilor, fungilor, fitoplasmelor, nematozilor și semințelor de buriueni dăunătoare și/sau toxice.

Laboratorul Carantină Fitosanitară cuprinde următoarele domenii:

1. Domeniul încercări morfo-biometrice: 

• Entomologie
• Nematologie
• Ierbologie

2. Domeniul încercari microbiologice:

• Micologie
• Bacteriologie
• Virusologie

3. Domeniul Biologia Moleculara

Entomologie

Laboratorul de Entomologie efectuează depistarea și identificarea insectelor şi acarienilor dăunători pentru produsele de origine vegetală și a produselor depozitate.

Capacitatea analitică:

• Trogoderma granarium • Thrips palmi

• Pseudaulaucaspis pentagona • Frankliniella occidentalis

• Scaphoideus titanus • Tuta absoluta
• Diabrotica sp. •Aonidiella aurantii

• Aonidiella citrina Sitophilus oryzae •Sitophilus zeamais 

• Plodia interpunctella •Cydia pomonella •Cydiafunebrana

• Grapholita molesta •Ceratitiscapitata  •Acarieni
• Și alte insecte daunatoare produselor vegetale și celor depozitate dupa caz

Criteriile de acceptabilitatea tehnică a probelor pentru încercările entomologice sunt:

Insecte:

– preferabil vii și întregi, însoțite de planta gazdă;

– exemplarele adulte din Ord. Lepidoptera și Ord. Diptera trebuie să fie omorîte (congelare sau cloroform) pentru a se evita deteriorarea aripilor în timpul transportului;

– expedierea lepidopterelor se face în stare uscată (etalate sau în plic), iar a dipterelor în alcool etilic 70%;

– exemplarele din Ord. Thysanoptera și Ord. Acari (acarieni) pot fi conservate și expediate în alcool etilic 70%;

– larvele vii depistate se colectează în tuburi transparente, individual (datorită unor fenomene de canibalism), împreună cu o porțiune din planta gazdă;

– larvele pot fi expediate și moarte (larvele depistate se cufundă în apa fiartă cîteva minute, apoi se plasează în alcool etilic 70%).

Atenție! Nu se folosește alcool sanitar deoarece schimbă culoarea insectelor și îngreunează identificarea acestora.

• Material vegetal

– pentru depistarea tripșilor, trebuie evitat ca solul să ajungă pe partea aeriană a plantelor;

– plantele/fragmentele de plante nu trebuie să fie complet uscate sau într-un stadiu avansat de putrezire;

– bucățile de lemn, cu simptome de atac sau care conțin larve, pupe și/sau adulți se ambalează astfel încît să se evite riscul răspîndirii organismelor dăunătoare.

Capcane

– capcanele lipicioase (pe o singură parte) se pliază astfel încît partea lipicioasă (care se citește) să rămînă în interior.

Nematologie

Laboratorul de Nematologie efectuează diagnosticarea nematozilor fitoparaziţi din culturile agricole şi sol. Depistarea şi identificarea nematozilor poate preveni introducerea şi răspândirea acestora în agroecosistem.

Capacitatea analitică:

• Globodera rostochiensis• Globodera pallida
• Ditylenchus destructor• Ditylenchus dipsaci
• Bursaphelenchus xylophilus• Longidorus diadecturus
• Meloidogyne fallax• Meloidogyne chitwoodi
• Xiphinema americanum• Xiphinema californicum
• Și alți nematozi daunatori produselor vegetale dupa caz

Criterii de acceptabilitatea tehnică a probelor pentru încecările nematologice sunt:

– pentru depistarea nematozilor Globodera spp., proba de sol trebuie sa provină de la plante cultivate în aer liber. Proba nu trebuie sa fie uscată;

– pentru depistarea nematozilor Aphelenchoides spp., proba trebuie sa fie constituită din fragmente de plantă;

– bulbii și tuberculii de cartof nu trebuie să fie înghețați;

Cantitatea minimă necesară efectuării analizelor nematologice este:

• Semințe:- Allium spp. – 20g/analiză;- Orez – 500g/analiză; – Lucerna – 250 g/probă;

Grîu, triticale, secară – 1000g/analiză (sau minim 10 boabe cu simptom/analiză);

• Rădăcini cărnoase 1-50 buc. sau minim 10 g/probă;

• Radicele – 3-30 buc./probă;

• Plante la ghiveci– 2 buc./probă;

• Răsaduri/stoloni– 10 buc./probă;

• Bulbi, rizomi– 5 buc./probă (plante ornamentale);

• Arpagic minim – 200 buc./probă;

Lemn (arbori uscați și/sau cu simptome) – 20g/arbore (rumeguș și/sau bucăți de lemn);

• Lemn depozitat – 150g/loc monitorizat (rumeguș și/sau bucăți de lemn).

• Sol

– pentru Globodera spp. – conform planului de monitorizare – 400 ml (500g) sau 1500 ml (2kg);

– pentrunematozi liberi – 200g/analiză;

– pentrunematozi cu chiști (în afara planului de monitorizare) – 400g/analiză.

Remarcă!!!:dacă pe aceeași parcelă se solicită analize pentru nematozi cu chiști, nematozi vectori din fam. Longidoridae si alți nematozi liberi, se vor trimite 3 probe distincte.

• Sol și mediu de creștere atașat plantelor– minim 100g/probă.

Ierbologie

Laboratorul de Ierbologie efectuează încercări pentru identificarea impurităţilor botanice din cereale, amestecuri din cereale, sol, produse furajere, şroturi etc.

Capacitatea analitică:

• Ambrosia artimisiifolia
• Cuscuta sp.
• Și alte impuritați botanice ( semințe de buruiene și plante) dupa caz

Criterii de acceptabilitate tehnică a probelor pentru încercările ierbologice sunt:

• Pentru cereale (seminţe, grăunţe): porumb -1500 g; ştiuleţi – 25 buc; grău, secară, orz, ovăz, orez – 1000 g; mei, hrişcă – 500 g; sog, mei african – 250 g.

• Pentru leguminoase (seminţe, boabe): bob – 2000 g;mazăre,soia, fasole, năut, linte, – 1000 g.

• Pentru ierburi graminee şi leguminoase (seminţe) mărimea mostrei vafi: măzăriche, lupin, sparcetă – 1030 g; sulfină, trifoi, lucernă, seradelă, iarbă de Sudan – 250 g; obsigă, lintea pratului de pădure – 100 g; golămăţ comun, pir, păuişul de livezi, raigras, timoftică – 150 g; iarba câmpului, firuţă – 30 g.

• Pentru culturi leguminoase, bostănoase şi plante rădăcinoase furajere (seminţe): sfeclă roşie, de zahăr şi furajeră – 800 g; pepeni verzi, bostani, dovleci – 500 g, castraveţi, pepeni galbeni – 250 g; anghinare, spanac, sămînţă de ceapă – 100 g; arbajică – 1500 g; mărar, ţelină, morcovi, roşii, varză – 30 g.

Culturi de flori (seminţe): lupin, condurul doamnei, sîngele voinicului, umbra iepurelui, dovleac, palmier – 500 g;

• seminţe mari – filimică, ciclamen, gherghină anuală – 50 g; 

• seminţe mijlocii – ochiul boului, crăiţă, ageratum, albiţă, garoafă, heliotrop – 15 g;

• seminţe mici – petunie, begonie, lobelia, regina nopţii – 1 g.

Culturi  de pomi şi arbuşti (seminţe):

• seminţe mari – cais, corcoduş, stejar, cedru, prun – 1000 g;

• seminţe mijlocii – măr, caprifoi, scoruş – 100 g;

• seminţe mici – plop, coacăză, dud, tuie – 20 g;

• Culturi oleaginoase şi tehnice (seminţe): ricin, arahidă – 1500 g; floarea soarelui, bumbac, cacao-boabe, cafea-boabe – 1000 g; cânepă, in, şofran – 500 g; bamă, abutilan – 200 g; muştar, susan, lalemanţia, rapiţă, camelină – 100 g; hamei – 50 g; tutun, mac – 20.

Micologie

Laboratorul de micologie depistează și indentifică ciuperci fitopatogene din plante și produse de origine vegetală.

Capacitatea analitică:

• Monilinia fructicola• Monilinia laxa• Monilinia fructigena
• Verticillium albo-atrum• Verticillium dahlia• Verticillium nigrescens
• Tilletia controversa• Tilletia tritici• Tilletia indica
• Phomopsis helianthi• Plasmopara helianthi• Puccinia horiana
• Stenocarpella macrospora, St. maydis• Helminthosporium carbonum (Cochliobolus carbunus)
• Și alți agenți patogeni dupa caz

Criterii de acceptabilitate tehnicăa probelor pentru încercările micologice sunt:

• Seminţe de cereale (grîu, orz, secară, titicale, etc.) – 1000 g;

Seminţe alte specii – 500 g;

• Flori şi inflorescenţe – 3-5 bucăți;

Fructe cu simptome:

• minim 5 bucăţi/probă pentru speciile cu fructe mari (mere, pere, prune, piersici, caise, nectarine, etc.);

• minim 20 bucăţi/probă pentru speciile cu fructe mici (cireşe, vişine).

• Plante întregi cu simptome – minim 2 bucăţi;

• Fragmente de ramuri cu/sau fără frunze – minim 5 bucăţi cu lungimea de 15-20 cm;

• Fragmente de trunchi cu simptome – minim 2 bucăţi cu lungimea de 15-20 cm;

• Fragmente de rădăcini sau colet cu simptome – minim 5 bucăţi;

• Rondele din lemn cu simptome – 5-10 bucăţi;

• Fragmente scoarţă izolată – minim 5 bucăţi cu lungimea de 15-20 cm.

NOTĂ: Plantele, fragmentele de plante nu trebuie să fie uscate sau într-un stadiu avansat de putrezire, fapt ce ar împiedica aplicarea metodelor de analiză.

Virusologie

Laboratorul de virusologie determină viruși fitopatogeni utilizînd  metoda ELISA.

Capacitatea analitică:

• Plum pox virus• Arabis mosaic virus• Strawberry latent ring spot virus
• Strawberry mild yellow edge virus• Tomato ring spot virus• Pepino mosaic virus
• Tomato yellow leaf curl virus• Tomato spotted wilt virus• Tomato black ring virus
• Tobacco ringspot virus• Și alți agenți patogeni dupa caz

Criteriile de acceptabilitate tehnică a probelor pentru încercările virusologicesunt:

Vița de vie pentru depistarea fitoplasmei Grapevine Flavescence Doree

• frunze cu pețiol cu simptom – 20 frunze/probă, pentru depistarea virusurilor

• frunze cu simptom – 20 frunze/probă;

• lemn – 3-5 butași/probă.

Pomi fructiferi pentru depistarea virusurilor și fitoplasmelor:

• frunze – 15 bucăți/probă;

• flori – 20 bucăți/probă;

• fructe – 10 bucăți/probă;

•lemn – 7 bucăți ramuri (lăstari)/proba cu lungimea 25 cm fiecare;

• semințe – cantitatea minimă necesară este de 1000g/probă.

Arbuști fructiferi pentru depistarea virusurilor:

• frunze – 15 bucăți/probă;

• fragmenteplante – 6 bucăți de 25 cm fiecare;

• planta întreagă – 3-5 bucăți/probă;

• fructe – 5-10 bucăți/probă.

Plante de legume pentru depistarea virusurilor:

• frunze – 15 bucăți/probă;

• fructe – 5 bucăți/probă;

• răsaduri – 10 bucăți/probă;

• plante întregi – 2 bucăți/probă.

Plante ornamentale pentru depistarea virusurilor:

• frunze – 15-20 bucăți/probă;

• răsaduri – 10 bucăți/probă;

• plante întregi – 2 bucăți/probă

Bulbi flori pentru depistarea virusurilor:

• cantitatea minimă a probei– 5 bucăți/probă;

Semințe:

• Prunus sp. – cantitatea minimă necesară este de 1000g/probă;

• Rubus sp. – cantitatea minimă necesară este de 3,0 g/probă;

• Lycopersicon lycopersicum–cantitatea minimă necesară este de 10g/analiză pentru detecția virusului Pepino mosaic virus;

• Viroidului Potato spindle tuber viroid– cantitatea minimă necesară este de 2g/analiză pentru detecția.

Laboratorul Bacteriologie

Laboratorul bacteriologie efectueaza determinarea bacteriiilor fitopatogene prin metodele:

• izolarea pe medii de cultura(teste biochimice, test de patogenitate) 

• imunofluorescenţă. 

Capacitatea analitică:

• Erwinia amylovora• Agrobacterium tumefaciens
• Clavibacter michiganensis spp sepedonicus• Clavibacter michiganensis spp michiganensis
• Ralstonia solonacearum• Pantoea stewartii
• Și alți agenți patogeni dupa caz

Criteriile de acceptabilitate tehnică a probelor pentru încercările bacteriologie sunt:

Mărimea probelor pentru analiză variază în funcție de tipul probei și organismul dăunător solicitat.

Probe semințe:

• semințe lucernă – minim 250 g/probă, ssp. Insidiosus;

• semințe tomate – minim 7g/probă, pentru detecția bacteriilor Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis și Xanthomonas campestris pv. vesicatoria;

• semințe ardei – minim 7g/probă, pentrudetecția bacteriei Xanthomonas campestris pv.vesicatoria;

• semințe fasole – minim 200g/probă, pentru detecția bacteriei Xanthomonas;

• semințe porumb – minim 500g/probă, pentru detecția bacteriei Erwinia stewartii;

• semințe orez – minim 500g/probă;

• semințe grîu – minim 1000g/probă.

Tuberculi de cartof:

• proba să nu conțină pămînt și alte resturi vegetale;

• proba să nu fie putrezită;

• în cazul analizelor pentru detecția bacteriilor Ralstonia solanacearum și Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus prin imunofluorescență, proba trebuie să conțină minim 200 tuberculi.

Plante și fragmente de plante:

În cazul plantelor întregi:

• proba trebuie să fie alcatuită din cel puțin o plantă;

• proba trebuie să prezinte zone cu simptome și zone fără simptome.

În cazul fragmentelor de plante:

• proba trebuie să conțină cel puțin 2 segmente de 20 cm lungime. Fiecare segment trebuie să prezinte o porțiune cu simptom și o porțiune fără simptom.

NOTA: Pentru ambele cazuri:

– proba nu trebuie să fie uscată și/sau putrezită;

– proba trebuie să fie curată (fără resturi și pămînt).

Laborotorul Biologie moleculară

Laboratorul biologie moleculară efectueaza determinarea organismelor fitopatogene prin metodele:

• PCR Uniplex

PCR Multiplex. 

Capacitatea analitică:

FlavescenceDorée și Bois Noir (fitoplasme) la vița de vie

• Xylella fastidiosa (bacterie) la vița de vie, nuc, migdal, prun, cireș, cais
• Clavibacter sepidonicus (bacterie) la cartof
•  Erwinia amylovora (bacterie) la rozacee
•  Xilophilus ampelinus (bacterie) la vița de vie, prin tehnici uniplex și multiplex
•  Cherry leafroll (virus) la nuc

Materialul pentru testare trebuie utilizat în stare proaspătă sau depozitat la -20 ° C.

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult