adresamun. Chişinău,
str. Meșterul Manole nr. 4
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Anunțuri

Descrierea paginii de blog

Reziduuri de pesticide și nitrați

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult

Anunțuri

Descrierea paginii de blog

Reziduuri de Pesticide și Nitrați

Laboratorul Control Reziduuri efectuează următoarele tipuri de încercări pentru produsele de origine non-animală:

– Conținutul de reziduuri de pesticide

– Conținutul de nitrați

 Determinarea reziduurilor de pesticide se efectuează prin Analiza multireziduală.

• Prepararea probelor este efectuată utilizînd metoda QuEChERS și purificarea extractelor prin metoda SPE dispersivă, care sunt tehnici ce permit analiza multireziduală a pesticidelor din matrice (produse) complexe de origine non-animală: fructe, legume, cereale, nutrețuri, plante verzi.

Capacitatea instrumentală: Analiza a 250 subsanțe active simultan

Sensibilitatea metodei: Limita de detecție (LOD) egală cu 0,002 mg/kg

Limita de cuantificare (LOQ) a metodelor utilizate GS-MS/MS și  LC-MS/MS este egală cu 0,005 mg/kg, conform anexelor.

Lichid cromatograf UPLC-MS/MS

Gaz cromatograf GC-MS/MS

• Aceste metode permit diversitatea de Substante activeorganoclorurateorganofosforice, piretroidenitrofenolice și alte tipuri.

Listare reziduurilor de pesticide analizate prin metoda GC-MS/MS și limita de cuantificare (LOQ):

Denumire substanță analizată

LOQ(mg/kg)

Denumire substanță analizată

LOQ(mg/kg)

1.  Acetoclor AM

0.005

31. Imazalil NM

0.005

2. Azoxistrobin AM

0.005

32. Iprodion AM

0.005

3. Bifentrin AM

0.005

33. Indoxacarb NM

0.005

4. Bitertanol NM

0.005

34. Kresoxim-metil AM

0.005

5. Boscalid NM

0.005

35. Lambda-cihalotrin AM

0.005

6. Bromuconazol AM

0.005

36. Malation AM

0.005

7. Captan NM

0.005

37. Penconazol AM

0.005

8. Clorbenzilat AM

0.005

38. Pendimetalin AM

0.005

9. Cipermetrin AM

0.005

39. Picoxistrobin AM

0.005

10. Clortalonil NM

0.005

40. Pirimetanil AM

0.005

11. Clorpirifos AM

0.005

41. Pirimifos-metil AM

0.005

12. Ciflutrin AM

0.005

42. Pirimicarb NM

0.005

13. Ciprodinil NM

0.005

43. Procimidon AM

0.005

14. Ciproconazol NM

0.005

44. Profenofos AM

0.005

15. Deltametrin AM

0.005

45. Prometrin AM

0.005

16. Diazinon AM

0.005

46. Propargit NM

0.005

17. Diclorvos NM

0.005

47. Propiconazol AM

0.005

18. Difenoconazol AM

0.005

48. Spiroxamină AM

0.005

19. Diniconazol AM

0.005

49. Tebuconazol AM

0.005

20. Dimetomorf NM

0.005

50. Tetradifon AM

0.005

21. Endosulfan – alfa AM

0.005

51. Triadimefon AM

0.005

22. Endosulfan – beta AM

0.005

52. Triadimenol AM

0.005

23. Endosulfan sulfat AM

0.005

53. Tau-fluvalinat NM

0.005

24. Epoxiconazol NM

0.005

54. Vinclozolin NM

0.005

25. Etion AM

0.005

 55. HCH – gama (Lindan) NM

0.005

26. Fenvalerat/Esfenvalerat AM

0.005

 56. HCH- delta AM

0.005

27. Fipronil NM

0.005

 57. HCH- beta AM

0.005

28. Flutriafol AM

0.005

 58. HCH- alfa AM

0.005

29. Folpet NM

0.005

 59. Haloxifop- metil NM

0.005

30. Fosalon AM

0.005

  

Denumire substanță analizată

LOQ

mg/kg

1.    Acefat NM

0.005

2.    Acetamiprid AM

0.005

3.    Acibenzolar-S-metil NM

0.005

4.    Aldicarb NM

0.005

5.    Aldicarb sulfon NM

0.005

6.    Aldicarb sulfoxid NM

0.005

7.    Ametrin NM

0.005

8.    Aminocarb NM

0.005

9.    Amitraz NM

0.005

10. Azoxistrobin-NM

0.005

11. Benalaxil NM

0.005

12. Bendiocarb NM

0.005

13. Bentazon NM

0.005

14. Benzoat de emamectina NM

0.005

15. Benzoximat NM

0.005

16. Boscalid NM

0.005

17. Bifenazat NM

0.005

18. Bromoxinil-AM

0.005

19. Bupirimat NM

0.005

20. Buprofezin NM

0.005

21. Butafenacil NM

0.005

22. Butocarboxim NM

0.005

23. Butoxicarboxim NM

0.005

24. Carbaril NM

0.005

25. Carbendazim-AM

0.005

26. Carbetamid NM

0.005

27. Carbofuran NM

0.005

28. Carbofuran-3-hidroxi NM

0.005

29. Carboxin NM

0.005

30. Carfentrazon-etil NM

0.005

31. Ciazofamid NM

0.005

32. Cicluron NM

0.005

33. Cimoxanil-AM

0.005

34. Ciprodinil-AM

0.005

35. Ciproconazol NM

0.005

36. Clofentezin-AM

0.005

37. Clorantraniliprol-AM

0.005

38. Cloroxuron NM

0.005

39. Clortoluron NM

0.005

40. Clotianidin NM

0.005

41. Desmedifam NM

0.005

42. Dicrotofos NM

0.005

43. Dietofencarb NM

0.005

44. Diflubenzuron NM

0.005

45. Dimetoat-AM

0.005

46. Dimetomorf NM

0.005

47. Dimoxistrobin NM

0.005

48. Dinotefuran NM

0.005

49. Dioxacarb NM

0.005

50. Diuron NM

0.005

51. Epoxiconazol NM

0.005

52. Etiofencarb NM

0.005

53. Etirimol NM

0.005

54. Etofumesat-AM

0.005

55. Etoxazol NM

0.005

56. Famoxadon NM

0.005

57. Fenamidon NM

0.005

58. Fenarimol NM

0.005

59. Fenazaquin NM

0.005

60. Fenbucarb NM

0.005

61. Fenbuconazol NM

0.005

62. Fenheximid AM

0.005

63. Fenmedifam NM

0.005

64. Fenoxicarb AM

0.005

65. Fenpropimorf NM

0.005

66. Fenpiroximat NM

0.005

67. Fenuron NM

0.005

68. Flonicamid NM

0.005

69. Fludioxonil AM

0.005

70. Flufenacet NM

0.005

71. Fluometuron NM

0.005

72. Fluoxastrobin NM

0.005

73. Fluquinconazol NM

0.005

74. Flusilazol NM

0.005

75. Flutolanil NM

0.005

76. Flutriafol NM

0.005

77. Forclorfenuron NM

0.005

78. Formetanat NM

0.005

79. Fuberidazol NM

0.005

80. Furalaxil NM

0.005

81. Furatiocarb NM

0.005

82. Hexaconazol NM

0.005

83. Hexitiazox AM

0.005

84. Imazalil AM

0.005

85. Imidacloprid AM

0.005

86. Indoxocarb NM

0.005

87. Ipconazol NM

0.005

88. Iprovalicarb NM

0.005

89. Isocarbofos NM

0.005

90. Isoprocarb NM

0.005

91. Isoproturon NM

0.005

92. Lenacil AM

0.005

93. Linuron NM

0.005

94. Lufenuron AM

0.005

95. Mandipropamid NM

0.005

96. Mefenacet NM

0.005

97. Mepanipirim NM

0.005

98. Mepronil NM

0.005

99. Metabenztiazuron NM

0.005

100.Metalaxil AM

0.005

101.Metalaxil-M AM

0.005

102.Metamidofos NM

0.005

103.Metamitron NM

0.005

104.Metconazol NM

0.005

105.Metoxifenozid NM

0.005

106.Metiocarb NM

0.005

107.Metobromuron NM

0.005

108.Metomil AM

0.005

109.Metoprotrin NM

0.005

110.Metribuzin AM

0.005

111.Mevinfos NM

0.005

112.Mexacarbat NM

0.005

113.Miclobutanil NM

0.005

114.Monocrotofos NM

0.005

115.Monolinuron NM

0.005

116.Neburon NM

0.005

117.Novaluron NM

0.005

118.Nuarimol NM

0.005

119.Ometoat AM

0.005

120.Oxadixil NM

0.005

121.Oxamil AM

0.005

122.Paclobutrazol NM

0.005

123.Pencicuron NM

0.005

124.Piperonil butoxid NM

0.005

125.Piracarbolid NM

0.005

126.Piraclostrobin AM

0.005

127.Piriproxifen NM

0.005

128.Procloraz NM

0.005

129.Promecarb NM

0.005

130.Prometon NM

0.005

131.Propamocarb NM

0.005

132.Propoxur NM

0.005

133.Quinoxifen NM

0.005

134.Quizalofop NM

0.005

135.Rotenona NM

0.005

136.Secbumeton NM

0.005

137.Siduron NM

0.005

138.Simetrin NM

0.005

139.Spinetoram NM

0.005

140.Spinosad A NM

0.005

141.Spinosad D NM

0.005

142.Spirodiclofen NM

0.005

143.Spirotetramat NM

0.005

144.Spiroxamina NM

0.005

145.Sulfentrazon NM

0.005

146.Tebufenozid NM

0.005

147.Tebufenpirad AM

0.005

148.Tebutiuron NM

0.005

149.Teflubenzuron AM

0.005

150.Temefos NM

0.005

151.Terbumeton NM

0.005

152.Terbutrin NM

0.005

153.Tetraconazol NM

0.005

154.Tiabendazol AM

0.005

155.Tiacloprid AM

0.005

156.Tiametoxam AM

0.005

157.Tiobencarb NM

0.005

158.Tiofanat-metil NM

0.005

159.Triciclazol NM

0.005

160.Triclorfon NM

0.005

161.Trifloxystrobin AM

0.005

162.Triflumizol NM

0.005

163.Triflumuron NM

0.005

164.Triticonazole NM

0.005

165.Vamidotion NM

0.005

Abrevieri utilizate:

AM – acreditat MOLDAC

NM – neacreditat MOLDAC

LOQ – limita de cuantificare (limita de raportare)

DETERMINAREA REZIDUURILOR DE NITRAȚI PRIN METODA IONOMETRICA

ULTIMELE NOUTĂTI

vezi mai mult